Zvyseny lidovy clen

O delegaci platí obdobně ustanovení § 62 tr. Agenda, jakož i počet zúčastněných přidružených členů a pozorovatelů jsou uvedeny v Interních směrnicích. Problémy, které nejsou zahrnuty v těchto Stanovách a Interních směrnicích jsou řešeny Radou s dvoutřetinovou většinou hlasů. Článek 15 — Regionální sektory:

Zvyseny lidovy clen

Ministr kultury České republiky od roku každoročně uděluje vynikajícím lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidového řemesla, jímž veřejně oceňuje jejich práci. Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto dovednosti dalším následovníkům. Přípravou nominací na tento titul je pověřen Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, jenž shromažďuje dokumentaci k jednotlivým návrhům.

Zvyseny lidovy clen

Podle zpracované metodiky je pak předává k projednání nominační komisi jmenované ministrem kultury. Kandidáti, kteří jsou navrženi na ocenění, musí prokázat komplexní znalosti svého oboru a vynikající kvalitu zhotovovaných výrobků.

Současně se hodnotí také jejich činnost v oblasti prezentace a popularizace dané výroby, stejně jako snaha o to, aby předávali své znalostí dalším zájemcům a pokračovatelům. Titul je udělován u příležitosti zahájení Národních dnů evropského kulturního dědictví, které pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Zvyseny lidovy clen

V současné době patří mezi jeho držitele 4 desítky lidových řemeslníků z Čech a Moravy. S udělením titulu Nositel tradice lidového řemesla je spojeno propůjčení ochranné známky Nositel tradice, a to prostřednictvím licenční smlouvy jednotlivým výrobcům. Další podrobnosti na www.

Zvyseny lidovy clen

O držitelích titulu Nositel tradice lidových řemeselZvyseny lidovy clen jsou mistry svého oboru v domácích dílnách, na jarmarcích i ve svátečních chvílích pojednává dokument České Zvyseny lidovy clen. Ke stažení.