Stredni clen Ruske federace

S restrukturalizací hospodářství vznikla vrstva extrémně bohatých a extrémně chudých obyvatel. Ruský prezident Putin nedávno navrhl společný systém, který by využíval ruského radaru a detekčních zařízení, a to jako alternativu nynějších amerických plánů.

Po téměř deset let od vzniku Ruské federace byly události spojené s NATO středobodem ruské zahraniční politiky. Aliance byla symbolem studené války a zároveň elitního západního klubu. Rusko se zmítalo mezi polovičatými pokusy připojit se k Alianci za zvláštních podmínek a bezvýsledným úsilím zabránit svým sousedům ve snaze stát se členy NATO a získat tak bezpečnostní záruky proti Moskvě.

Krize v Kosovu v rocekterá vyvrcholila 78 denním bombardovanim Jugoslávie, a to navzdory důrazným protestům z ruské strany.

Navigační menu

Nový začátek? Na počátku prvního funkčního období prezidenta Vladimíra Putina existovala naděje, že bude možné začít znovu. Někteří měli za to, že ruské členství v NATO by navždy pohřbilo někdejší nenávist a umožnilo skutečné přátelství. To se však nestalo. Vzájemná spolupráce byla obnovena a otázka členství znovu přišla na přetřes, ovšem bezúspěšně. Situace však přinesla nečekané výhody.

Rusko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled | akvaciris.cz

Několik týdnů po jedenáctém září byla během vojenské operace vedené Spojenými státy odstraněna nejvážnější vnější hrozba bezpečnosti Ruska od konce studené války — tálibánský režim v Afghánistánu. Brzy poté jednotky NATO začaly pracovat na úkolu zemi stabilizovat. To byla první větší vojenská operace Aliance mimo její domovskou oblast. Z pohledu Moskvy se z Aliance, která po desetiletí čelila Sovětskému svazu ve střední Evropě, stal koaliční spojenec, pomáhající zabezpečit přístupové cesty do střední Asie - oblasti, z níž je Rusko nejzranitelnější.

Zvetsit Mozny clen kodrcavé jízdě devadesátými lety, zlepšením v prvních několika letech tohoto desetiletí a nedávným zhoršením vzájemných vztahů je jasné, že k jejich zlepšení musí obě strany vyvinout značné úsilí. Na rozdíl od Stálé společné rady NATO-Rusko, což bylo v podstatě bilaterální uskupení, se nová Rada schází v počtu 27, takže každá členská země je zastoupena na stejné, národní úrovni.

Vztahy NATO s Ruskem vydržely a dále se rozvíjí, přestože Stredni clen Ruske federace politika Moskvy je od roku nezávislejší a agresivnější a vzájemné vztahy již nejsou tak vřelé.

Stredni clen Ruske federace

Obě strany mají celou škálu společných zájmů, od boje proti terorismu po nešíření zbraní hromadného ničení. Příležitostně jsou pořádána společná cvičení, například na téma reakce v nouzových situacích. Probíhá široká spolupráce v oblasti bezpečnostních reforem, vojenské spolupráce zvláště důležitý program interoperability vojsk NATO a Ruskaspolečných námořních pátracích Stredni clen Ruske federace záchranných akcí a rovněž Stredni clen Ruske federace projekt v rámci protidrogového výcviku pracovníků z Afghánistánu a středoasijských republik.

Rusové dnes rozhodně Alianci chápají lépe než v devadesátých letech, což vzájemným vztahům dodává určitý stupeň stability a předvídatelnosti, přestože společná očekávání se na obou Zvysene clenove cesty poněkud snížila.

Dvojznačnost Moskva je ohledně současné situace zásadním způsobem rozpolcena.

Dvojznačnost

NATO je nyní Rusku na dohled - ale ani o krok blíž. Rusko důrazně protestuje proti následujícím záměrům Aliance, které považuje za negativní: možnost přijetí Gruzie a Ukrajiny za řádné členy NATO; dočasné používání, rotačním způsobem, existujících vojenských základen v Bulharsku a Rumunsku Spojenými státy; a zejména plánované rozmístění amerického systému ochrany proti řízeným střelám v Polsku a České Stredni clen Ruske federace.

Některé nové členské státy NATO vzpomínají během jednání na sovětskou nadvládu.

Stredni clen Ruske federace

Moskva proto nyní klade důraz na bilaterální vztahy s jednotlivými evropskými státy a zaměřuje se na zbývající sympatizanty ve střední Evropě doufajíce v úspěšný postup západním směrem. Je zřejmé, že pět let po podepsání Prohlášení o spolupráci mezi Ruskem a NATO z Říma a 10 let od Zakládajícího aktu se obě strany nijak významněji nesbližují. Vztah NATO s Ruskem nicméně neztrácí na významu Je potřeba jej pozorně rozvíjet, minimalizovat neodmyslitelnou rivalitu a zesílit spolupráci, kde to jen bude možné.

To, jestli do Aliance skutečně vstoupí - a pokud ano, kdy - by mělo záviset jen na nich.

Stredni clen Ruske federace

Ve světle ohlášených cílů Moskvy by se ruský zásah navíc nevyhnutně musel minout účinkem. Oficiální pozice Kremlu, podle níž vstup do Aliance je svrchovaným právem každé kandidátské země, a rovněž podle níž Rusko se soustředí na zajišťování vlastní bezpečnosti, je rozumná.

Je možné, že Gruzie podepíše Akční plán členství na jařecož by zemi nasměrovalo ke vstupu do Aliance o několik let později.

V případě Ukrajiny však NATO musí přiznat, že případné členství pravděpodobně zůstane politicky ožehavou otázkou, která by mohla vést k nestabilitě. Podaří-li se oběma stranám situaci zvládnout v klidu, pomůže to upevnit stabilitu a bezpečnost ve východní části Evropy.

Obrana proti řízeným střelám Plány Spojených států na obranný štít proti řízeným střelám sice nespadají do kompetencí Aliance, představují však riziko, ale zároveň i novou příležitost pro vztahy NATO s Ruskem. Budou-li Spojené státy ignorovat obavy Ruska, existuje riziko, že se v ruské bezpečnostní a obranné politice znovu objeví protizápadní trendy, což nepochybně není cílem Washingtonu.

Příležitost spočívá v tom, že využije-li se tato záležitost k oživení spolupráce v otázkách zbraní hromadného ničení, může tato skutečnost vést k posílení vzájemné důvěry a zvýšit porozumění ohledně potencionálního Stredni clen Ruske federace nebezpečí, t.

Spolupráce na poli obrany proti řízeným střelám nebude jednoduchá, ale rozhodně stojí za pokus. Ruský prezident Putin nedávno navrhl společný systém, který by využíval ruského radaru a detekčních zařízení, a to jako alternativu nynějších amerických plánů.

Současné společné úsilí Jaka velikost muzskeho clena je a Ruska na úseku obrany proti řízeným střelám v bojovém prostoru může být příkladem vzájemné spolupráce a stát se základem integrovaného a komplexního přístupu k vybudování celoevropského systému obrany proti Stredni clen Ruske federace zbraním.

Vztahy NATO s Ruskem vydržely a dále se rozvíjí, přestože zahraniční politika Moskvy je od roku nezávislejší a agresivnější. Stejně tak otázka jaderných zbraní středního dosahu INFzakázaných podle smlouvy z rokukterá nyní znovu příchází na přetřes z popudu ruských činitelů, vyžaduje úzké konzultace Ruska s Aliancí, aby se zvýšila vzájemná důvěra a předešlo se destabilizujícím závodům ve zbrojení. Smlouva Cviceni pro zvyseni clena krve konvenčních ozbrojených silách v Evropě Od rokukdy byla podepsána, je Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě CFE základem evropského bezpečnostního pořádku.

Tato role jí musí patřit i nadále.

Čerstvá čísla z ruské ambasády: Kreml má v Česku 51 diplomatů a 87 členů personálu — Hlídacíakvaciris.cz

Znepokojení Moskvy nad přístoupením pobaltských států k modifikované CFE z roku a její ratifikace USA a ostatními západními státy je upřímné a musí být bráno vážně. Odstoupení Ruska od této Smlouvy není v zájmu nikoho.

Stejně tak znepokojení NATO nad tím, jak se Moskva staví k istanbulským závazkům ohledně zbývajících jednotek v Gruzii a Moldavsku vyžaduje společný postup - i když podle Ruska neexistuje spojitost mezi těmito závazky a ratifikací modifikované smlouvy. Prezident Putin učinil další pozitivní krok, když doporučil, aby otázky související s CFE byly projednávány v Radě; tento návrh byl Stredni clen Ruske federace.

Mírové operace Zmrazený konflikt Moldavska na Dněstru nabízí opravdovou příležitost zahájit první mírovou operaci, jíž by se Rusko a NATO účastnily jako rovnocenní partneři. Ze všech konfliktů na územi bývalého Sovětského svazu je tento zřejmě nejmenší a nejsnadněji řešitelný.

Moldavsko znovu potvrdilo, že se nebude ucházet o členství v NATO. Operace by si vyžádala pouze omezený počet vojenských a policejních sil, zřejmě jen několik set mužů. Rusko je pro řešení konfliktu v Moldavsku Stredni clen Ruske federace nepostradatelné, a je proto možno očekávat, že by se operace účastnilo jako rovnocenný partner Aliance. Úspěšná společná operace by připravila půdu pro ratifikaci modifikované Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách západními zeměmi.

Nový začátek?

Moskva Stredni clen Ruske federace nyní klade důraz na bilaterální vztahy s jednotlivými evropskými státy. Rusko a NATO již několik let pracují na zlepšení součinnosti s tím, že by se společně mohly zapojit do mírových operací. Ani Střední východ, ani Afrika pravděpodobně nebudou oblastmi, kde by se jejich zkušenosti nechaly vyzkoušet v praxi.

Určité oblasti Sovětského svazu by však mohly být - a podle mého názoru by měly být - ideálním místem, kde by se jejich interoperabilita nechala vyzkoušet. Nepodaří-li se mezinárodnímu společenství zemi stabilizovat, Moskva bude čelit vzkříšenému Tálibánu, který bude ohrožovat pásmo středoasijských zemí sousedících s Ruskem.

Stredni clen Ruske federace

Je jasné, že je zapotřebí úzké spolupráce mezi Ruskem a Západem v boji proti islámským radikálům. Pomoc umírněným silám udržet Kábul a afghánské provincie je mnohem lepší alternativou než muset začít znovu organizovat jednotky severního svazku v Taloqanu.

NATO se doposud zdráhalo s touto organizací navázat oficiálně jakékoliv styky, a to ze strachu, že by tím potvrdilo ruskou nadvládu ve střední Asií. Ve skutečnosti však pro tuto nadvládu neexistuje mnoho důkazů. Kazachstán otevřeně usiluje o mnohostraně orientovanou politiku a úspěšně manévruje mezi Moskvou, Pekinem a Washingtonem.

Věrnost Uzbekistánu Stredni clen Ruske federace je nejistá a v nejlepším dočasná, protože Taškent odmítá být loutkou Moskvy.

Kyrgyzstán stále toleruje americkou základnu, vedle jedné malé ruské, dva roky poté, kdy Šanghajská organizace spolupráce SCO požádala o odchod sil USA.

Tádžikistán praktikuje všestrannou zahraniční politiku a jeho prezident si dokonce symbolicky odruštil své jméno. Navíc by ujistilo Moskvu, že Aliance neusiluje o sesazení Ruska z role hlavního aktéra ve střední Asii - což by ostatně ani nebylo v zájmu Západu.

  • Clensky clen roste
  • Velikost clena v dospelem muzi
  • V roce zemřel sovětský vůdce generalissimus Stalin.

Je nesmyslné, aby členské státy NATO, Rusko a Čína nadále hrály malichernou hru na regionální soupeření za cenu toho, že by je jejich společní nepřátelé mohli jednoho po druhém vážně ohrozit. Rusko by mělo nechat v klidu vstoupit své sousedy do NATO, pokud si to přejí. NATO by si mělo rozmyslet, ze strategického hlediska, kterým zemím nabídnout členství.

Spolupráce na obraně proti řízeným střelám - prozatím vyjma kontroverzního amerického plánu na evropský ochranný štít - je alespoň Stredni clen Ruske federace stádiu Stredni clen Ruske federace, čímž se zároveň konsoliduje spolupráce v otázce nešíření zbraní hromadného ničení a sílí vzájemná důvěra potřebná ke konzultacím o Smlouvě o jaderných zbraní středního dosahu.

Obě strany musí podniknout další Stredni clen Ruske federace k zajištění ratifikace modifikované Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. Součinnost NATO a Ruska by mohla a měla být vyzkoušena při společných mírových operacích na území bývalého Sovětského svazu, například v Moldavsku. Rusko a mezinárodní společenství by měly spolupracovat na stabilizaci Afghánistánu a na zastavení přívalu drog z této země.

Dimitrij Trenin je vedoucím vědeckým pracovníkem Nadace Carnegie pro mezinárodní mír a ředitelem odborných studií v jejím moskevském středisku.