Lekarsky narust clen a cena.

Libor Richter za statečný postoj při jednání s ředitelem nemocnice o platech. Zpráva Lékařská fakulta rozdala Ceny děkana za rok Jednu z Cen děkana za nejlepší studentskou vědeckou práci v loňském roce obdržela doktorandka Ústavu farmakologie Kristýna Krasulová. Petr Herman z Opavy za statečnost během záplav na Moravě, kdy pomocí loďky odvezl svoji těhotnou pacientku do nemocnice. The Journal of Immunology, , — Monografie - Cena nebyla udělena Původní vědecká práce Rudolf Horváth, Vít Budinský, Jana Kayserová, Tomáš Kalina, Renata Formánková, Jan Starý, Jiřina Bartůňková, Petr Sedláček, Radek Špíšek:Kinetics of dendritic cells reconstitution and costimulatory molecules expression after myeloablative allogeneic haemapoetic stem cell transplantation: Implications for the development of acute graft-versus host diesease, Clin Immunol , Monografie Petr Čáp, Martin Brezina:Neinvazivní vyšetřování zánětu u astmatu u dětí a dospělých Aeskulap, Mladá fronta a. Letos se mezi ně například zařadily publikace o unikátních objevech protinádorových účinků antabusu nebo obranného mechanismu bakterií vůči nanočásticím stříbra, zveřejněné v Nature a Nature Nanontechnology. Cena je vždy předávána na Reprezentačním plese lékařů českých v paláci Žofín.

Lekarsky narust clen a cena Zvyseni clena z prumeru

Foto: Vojtěch Duda Úterý Slavnostní předání cen se letos konalo kvůli epidemii koronaviru a souvisejícím opatřením později než v minulých letech, v rouškách a na netradičním místě, v rozlehlé posluchárně Neurologické kliniky LF a Fakultní nemocnice Olomouc. Cenu děkana získali také autoři dvou patentů a osmi vědeckých prací z řad akademiků a za nejlepší studentskou vědeckou práci pak třináct studentů.

Lekarsky narust clen a cena Co muze zvysit clena nez ty

Jsem rád, že byly opět naplněny všechny její kategorie na vysoké úrovni. Původní práce prvního decilu, kvalitní monografie či získané patenty jsou toho důkazem. Proděkan pro vědu, výzkum a grantovou činnost Petr Kaňovský doplnil, že kritéria pro udělení cen byla stejná jako v minulých letech.

Lekarsky narust clen a cena Jaka cviceni pro zvyseni velikosti clenstvi

V případě vědeckých prací akademiků to mimo jiné znamená, že k ocenění byly vybírány pouze práce, které vyšly v prvním decilu, tedy v deseti procentech nejlepších časopisů. Práce byly Lekarsky narust clen a cena ocenění navrženy přednosty ústavů a klinik, návrhy následně prozkoumala fakultní vědecko-výzkumná komise a poté byly předloženy Vědecké radě LF UP.

Právě v úvodu dubnového zasedání Vědecké rady LF UP bývají Ceny děkana LF UP běžně předávány, letos však bylo slavnostní setkání odloženo kvůli koronaviru až na začátek nového akademického roku.