Co je nejvhodnejsi clen

Ocenění nemusí být členy ČPFS. Ocenění nemusí být členy ČPFS. Nutnost být členem ČPFS platí pochopitelně i pro monografie. Pod tímto názvem časopis fungoval až do roku Vyhlášení vítězů a předání ocenění se uskuteční během prosincových Kazuistik v Praze v Lékařském domě 7.

Nový člen rodiny. Co vše musíte vědět, než si pořídíte psa - Povolání pes - akvaciris.cz

Počet oceněných monografií stanoven na 3 s oceněním 20, 18 a 16 Kč. Nutnost být členem ČPFS platí pochopitelně i pro monografie. Soutěž o nejlepší články v časopisu Studia Pneumologica et Phthiseologica za rok M. Finance, které připadnou oceněným budou 20, 18, 16, 14 a 12 Kč jak za článek originální, tak i za oceněné přehledové jiné články.

Hlasovat o pořadí článků budou čeští členové redakční rady Studií. Do soutěže budou zařazeny i práce autorů-cizinců pracujících v českých zdravotnických zařízeních.

Co je nejvhodnejsi clen

Ocenění nemusí být členy ČPFS. Poznámka: Časopis Studia pneumologica et phthiseologica SPP začal vycházet v roce pod názvem Rozhledy v tuberkulose, za války se na chvíli odmlčel, ale v roce začal znovu vycházet. Pod tímto názvem časopis fungoval až do roku Soutěž organizuje: V. Tento nový systém oceňování budeme uplatňovat již letos na podzim, kdy se budou odměňovat nejlepší práce publikované ve Studiích v roce Hlasovat o pořadí článků budou čeští členové redakční rady Studií.

Co je nejvhodnejsi clen

Za českého autora budeme považovat i cizince pracujícího v českých zdravotnických zařízeních. Ocenění nemusí být členy ČPFS.

Co je nejvhodnejsi clen

Oceňovaní jak impaktovaných článků nad 35 a pod 35 let, tak i autoři první autor monografie musí být členy ČPFS. Poznámka: Časopis Studia pneumologica et phthiseologica SPP má již 79letou tradici, začal vycházet v roce pod názvem Rozhledy v tuberkulose, za války se na chvíli odmlčel, ale v roce začal znovu vycházet.

Co je nejvhodnejsi clen