Zvysil jsem clenku pred a po. prof. Ing. Hana Machková, CSc.

Někteří slovenští právníci už dříve zpochybnili, že konání referenda o nových volbách je v souladu s ústavou, byť dvě podobná lidová hlasování v zemi dříve už byla. V máji jej opuchla pravá noha hlavne okolo členku a pod kolenom, cíti sa veľmi unavená. Zároveň když vidíte, jak poměr mezi muži a ženami vypadal před dvaceti lety, nepřekvapí vás, že je ve vedení univerzity nebo fakult menšina žen.

Zuzana Keményová 12 minut Anketa: Jak zvýšit počet žen ve vedení škol Na českých vysokých školách a ve vědě je žen hodně, jenže ne na rozhodujících pozicích.

Docentek je u nás jen pětadvacet procent, profesorek patnáct.

Zuzana Keményová 12 minut Anketa: Jak zvýšit počet žen ve vedení škol Na českých vysokých školách a ve vědě je žen hodně, jenže ne na rozhodujících pozicích. Docentek je u nás jen pětadvacet procent, profesorek patnáct.

Rektorky veřejných vysokých škol máme v celé zemi jen dvě. V Evropě jsme tím trošku raritou, upozorňuje rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Zvysil jsem clenku pred a po

Co s tím? Pomoci akademičkám a vědkyním, které se rozhodly mít děti. Hledat hosty na konference cíleně i mezi ženami.

Být na pozoru před projevy sexismu a zesměšňováním ambic. V anketě Universitas odpovídají dvě rektorky a tři děkanky. Hana Machková, CSc. Určitě ano.

Ženy mohou ve vedení českých vysokých škol zastávat stejné funkce jako muži. Například funkci kvestora, která byla dříve spojena s mužskou rolí, protože se jedná o vrcholovou manažerskou funkci v oblasti finančního řízení, dnes zastává řada žen, a to i na těch největších univerzitách, které hospodaří s miliardovými rozpočty, například na Karlově či Masarykově univerzitě.

Kvestor ale není funkce volená, je vybírán na základě běžného výběrového řízení. Přihlaste si newsletter Problém je s nejvyšší funkcí, tedy s funkcí rektora, kdy na veřejných vysokých školách máme pouze dvě ženy, a to na VŠE a na Mendelově univerzitě v Brně. Na soukromých vysokých školách je Zvysil jsem clenku pred a po žen četnější. Malý podíl žen je i ve funkcích děkana, což je také funkce volená, která je spojena s velkou pravomocí a zodpovědností.

Mohlo by vás zajímat

Myslím si, že ženy do značné míry odrazuje již samotný proces volby. Jednak proto, že ženy jsou méně soutěživé, ale hlavně proto, že se obávají průvodních jevů, například agresivních forem volební kampaně na sociálních sítích, které bohužel často volby provázejí.

Jsem velkým příznivcem podpory mladých žen po návratu z rodičovské dovolené. Tam celý problém začíná. Jaká opatření by podle vás měly školy přijmout, aby se situace se zastoupením žen zlepšila? Nejsem příznivcem kvót ani jakýchkoli kariérních zvýhodnění, na vysokých školách by se mi tyto formy podpory zdály nedůstojné.

Zvysil jsem clenku pred a po

Jsem ale velkým příznivcem podpory mladých žen po návratu z rodičovské dovolené. Proto máme na VŠE mateřskou školu, kterou budeme rozšiřovat i o předškolní oddělení, a přemýšlíme nad tím, že bychom zavedli i další formy podpory pro nové nastartování vědecké kariéry žen po návratu z rodičovské dovolené.

Anketa: Jak zvýšit počet žen ve vedení škol

A je třeba si také připomenout problém nedostatečných služeb v oblasti péče o seniory. Ženy, které aspirují na nejvyšší funkce ve vedení vysokých škol, mají sice obvykle již odrostlé děti, zato však řeší problémy spojené s péčí o rodiče. I proto se do nejvyšších funkcí nehrnou. Mluvím z Zvysil jsem clenku pred a po zkušenosti. Jaká opatření jsou přijata na vaší škole, aby se do vedení univerzity či jejích fakult dostalo více žen?

Věřím ale, že můj osobní příběh bude pro kolegyně dobrou inspirací a budou se o nejvyšší funkce stále více ucházet. Mimochodem jsem druhá rektorka VŠE v novodobé historii VŠE a s profesorkou Durčákovou, historicky první rektorkou, jsme stále v kontaktu. Ona je dlouhodobě, vlastně po celou dobu mé profesní kariéry, mou velkou podporovatelkou.

Danuše Nerudová, Ph. Předem je nutno říci, že jsme v Evropě tak trochu raritou. V Evropské unii existuje sdružení European Woman Rectors Association, které sdružuje ženy na pozicích rektorek. Musím říci, že z ostatních členských zemí tam figuruje daleko více žen, než je tomu v případě ČR. Nedávno jsme v Brně měli delegaci bavorských rektorů a s nimi přijela předsedkyně bavorské konference rektorů.

Motivační video, přijímací zkoušky 2020, ČZU

Německo je tedy důkazem toho, že je možné mít nejenom premiérku, ale i předsedkyni konference rektorů. Mám-li se vrátit k otázce, tak ano, myslím si, že by ve vedení českých vysokých škol mělo být více žen. A to z toho důvodu, že každá podobná disproporce je nepřirozená a plodí další, a to je i tento případ. V Evropě jsme tak trochu raritou. V EU existuje asociace, která sdružuje ženy na pozicích rektorek. Z ostatních členských zemí tam figuruje daleko více žen.

Osobně jsem odpůrkyní kvót a považuji je za něco téměř nedůstojného. Domnívám se, že zásadním faktorem je vnitřní kultura organizace a připuštění si toho, že problém rovnosti příležitostí skutečně existuje. Druhým krokem pak samozřejmě je, aby vedení univerzit a fakult šlo příkladem a dotazovalo se, jak je možné, že např. Zřídkakdy je to totiž tím, že by v daném oboru neexistovala odbornice, ale pouze tím, že organizátor prostě toto hledisko nevzal v potaz.

Další opatření je samozřejmě třeba činit v oblasti kariérních plánů žen na vysokých školách, a to v podobě umožnění částečných úvazků a podobně.

Moja Maminka 60rokov kg je veľmi aktívny človek ešte pracuje. Posledné 3 roky má po tele kožné škvrny - menšie začervenané fľaky hlavne okolo chrbtice, na trupe, bruchuktoré svrbia bola u kožnej lekárky, avšak predpísane maste a lieky jej nijak nepomohli. V marci prekonala zápal obličiek krv v močiktorý však hneď prešiel po podávaní antibiotík.

V tuto chvíli jsme jediná univerzita v ČR, která ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí provádí genderový audit. Na základě jeho výsledků budou samozřejmě přijata opatření k tomu, abychom u nás na univerzitě Zvysil jsem clenku pred a po rovnost příležitostí.

Dalším projektem, který bych ráda realizovala, je mentoring schopných žen a jejich motivování k tomu, aby měly chuť o tyto vedoucí pozice soutěžit. Již dnes hovořím se ženami ve vedení univerzity o tom, že se budeme snažit vytipovat ženy s potenciálem a snažit se jim předávat zkušenosti. Tedy že obecně platí dodržování rovných příležitostí, a pokud je dodržet nelze, musí být vysvětleno proč.

Zdenka Papoušková, Ph. Mám za to, že je kvantitativně úplně jedno, kolik je kde žen. Nevidím jediný důvod, proč by ve vedení českých vysokých škol mělo být více žen, či nemělo. Jde o kvalitu odvedené Zvysil jsem clenku pred a po. O to, zda člověk ve vedení univerzity nebo fakulty dělá svou práci správně, pro dobro vysoké školy a v souladu s celospolečenským vývojem a ekonomickou situací ve vysokém školství.

Otázka měla spíše znít, zda ženy ve Zvysil jsem clenku pred a po vysokých škol vůbec chtějí být? Jsem bohužel přesvědčená, že ženy stejně jako do politiky primárně do vedení vysokých škol nechtějí. Ne, že by neměly potřebné schopnosti. Mají je! Jen je na ně dnes kladeno Zvysil jsem clenku pred a po mnoho úkolů.

Jsou stavěny před množství výzev a ony se s nimi chtějí Zvysil jsem clenku pred a po co nejlépe. Zvládat při takové funkci rodinu je velmi náročné.

Novinářům to řekl šéf petičního výboru Ervín Erdélyi. Další postup bude záviset na prezidentce Zuzaně Čaputové, která plebiscit vyhlašuje. Za sbíráním podpisů za referendum stály zejména strany a politici, jež utrpěli porážku v loňských parlamentních volbách.

A důležitý je i přístup mužů, kolegů. Pokud se už najde schopná Jak zvysit clensky poplatek, která tuto odpovědnou a náročnou funkci může dělat, neměli by muži brát její snahu jako útok proti sobě samým.

Měli by s ní spojit síly, spolupracovat a důvěřovat si, teprve pak bude její práce prospěšná nejen pro jednotlivé univerzity či fakulty, ale i pro celé vysoké školství v České republice.

Důležitý je i přístup mužů, kolegů. Akademické prostředí je podle mě specifické tím, že nerozlišuje mezi ženami a muži. Podívejte se na podmínky habilitačních řízení, podmínky doktorských studijních programů… Zároveň si ale nemyslím, že by bylo správné ženy zvýhodňovat například kvótami nebo granty, protože by to nakonec mělo opačný efekt.

Ženy si určitě podporu ze strany zaměstnavatele — vysoké školy — zaslouží.

Související články

Například zajištění hlídání dětí. Aby žena mohla v klidu dělat svou práci, a to bez ohledu na to, zda má, či nemá vyšší funkci.

  • Křesťanka Aneta Petani tak reagovala nejen na slova katolického kněze Petra Piťhy v souvislosti s Istanbulskou úmluvou, přiměla ji k tomu zejména Dukova reakce.
  • Когда инопланетяне отъехали, Макс, Патрик, Ричард и Николь направились к штабелям.
  • Благодарю тебя за все, - проговорила .

Ke zlepšení situace by zřejmě pomohlo i odpovídající ohodnocení. Mzdy na univerzitách by měly být na takové úrovni, aby si zázemí, podporu žena mohla sama zabezpečit. Pak by se i počet žen ve vedoucích funkcích, podle mého názoru, mohl zvýšit. Když jsem před třemi lety sestavovala svůj proděkanský tým, chtěla jsem ve vedení schopné lidi napříč fakultou — katedrami, obory.

Zvysil jsem clenku pred a po

Dalším kritériem byla genderová vyváženost. A výsledek? Z pěti proděkanských křesel patří hned tři ženám. Co se vedení kateder týče, těch má naše právnická fakulta v současnosti osm.

Zvysil jsem clenku pred a po

I zde máme síly genderově vyváženě rozložené, je to čtyři na čtyři. K tomuto stavu jsme se dostali přirozeně, žádná opatření nebyla nutná. A věřím, že tomu tak bude i nadále. S čistým svědomím mohu říct, že na fakultě máme schopné a šikovné ženy i muže. A toho si velmi cením.

Zvysil jsem clenku pred a po

Pavlína Springerová, Ph. Bylo by fajn, kdyby to tak bylo, protože ženy k vedoucím pozicím většinou musely projít složitější cestou než muži. Obvykle čelily celé řadě předsudků a genderových stereotypů. Takto vybavené ženy pak s větší pravděpodobností budou činit zdravá a nezatížená rozhodnutí.

I přes současnou situaci, nejsem zastánkyní zavádění kvót. Univerzity musí být otevřeným a nediskriminujícím prostředím, které bude všechny kvalitní adepty na vedoucí funkce motivovat k tomu, aby o ně usilovali.

Vymknutý kotník | uLékařakvaciris.cz

Přestože současnou situaci, kdy v Česku ženy ve vrcholných pozicích velmi chybí a jejich postavení není zcela rovné, považuji za velmi nešťastnou, nejsem zastánkyní zavádění kvót či nějakých pozitivně diskriminačních opatření. Na příkladu své fakulty, kde jsme v minulém roce na děkanátu pracovali ve složení tři ženy a jeden muž nyní je složení vyrovnanévidím, že nepotřebujeme institucionalizované pobídky a vystačíme si s rovným přístupem založeným na preferenci kvality.

Na UHK jsme nepřijali žádná speciální opatření. Do vedoucích funkcí jsou lidé voleni akademickými senáty, a to na základě nařízení platného vysokoškolského zákona. V případě proděkanů a prorektorů jde o výběr přímého nadřízeného taktéž projednaný senátem.