Zvysene zily penisu. Žíly na penisu | uLékařakvaciris.cz

Mondor's penile disease - our results. Velikost žil neovlivňuje ani sílu nebo objem vaší ejakulace. Závěr: Délka terapie se u našich pacientů odvíjela na podkladě klinického nálezu za opakovaných kontrol, obsahovala jak podávání antibiotické profylaxe, tak antikoagulancií. Velikost a tvar žíly se může měnit v průběhu času nebo po sexu, zranění nebo po operaci krevních cév. Kontrolní UZ vyšetření bylo provedeno s odstupem min.

  1. It is characterized by a palpable rigid and usually painful stripe affecting the vein.
  2. Mondorova choroba penisu - naše zkušenosti.
  3. Jsou žíly na penisu důvodem k obavám nebo jsou úplně normální?
  4. Czech urology: Mondorova choroba penisu - naše zkušenosti
  5. Muze krem zvetsit pero

It is characterized by a palpable rigid and usually painful stripe affecting the vein. It is more common in females, where it is located mainly on the breast, it is a rare disease in men, when it is mainly present on the penis area. Aim: The aim of our work is to summerise our experience with diagnosis and treatment of patients in our out-patient department in the last three years.

Zvysene zily penisu

Patients and methods: Seven young men were included. Diagnosis was based on patient´s history, physical examination, and ultrasonography by using color Doppler scan. All men were referred to haematology for exlusion of coagulopathies. Results: The disease had a benign course and its treatment was mainly conservative and outpatient.

Zvysene zily penisu

In two cases there was a recurrence of thrombophlebitis. Conclusion: The lenght of therapy was based on a clinical finding with repeated checks, with both antibiotic prophylaxis and anticoagulants in our patients.

Žíly na penisu

Only four patients had haematological examinations, and an increased factor VIII activity Zvysene zily penisu found in three. Treatment and reassessment of patients was impaired by poor compliance. Projevuje se jako tuhý, většinou bolestivý pruh v průběhu žíly. Častěji se vyskytující u žen, kde je lokalizovaný především na trupu, u mužů je vzácnější a vyskytuje se navíc i na penisu.

Etiologie onemocnění se opírá především o Virchowovu trias porušení endotelu cévní stěny, stáza krve a hyperkoagulační stav. Cíl: Cílem příspěvku je podat ucelený souhrn našich zkušeností Zvysene zily penisu diagnostikou a léčbou v souboru pacientů z našeho oddělení za poslední tři roky.

Zvětšená žíla na penisu

Soubor pacientů a metody: Naše skupina obsahuje sedm mladých mužů. K určení diagnózy nás dovedla anamnéza, fyzikální vyšetření a ultrasonografie s užitím barevného dopplerovského vyšetření.

Všem mužům bylo doporučeno vyšetření na hematologii za účelem vyloučení koagulopatie. Výsledky: Onemocnění mělo benigní průběh a jeho léčba byla především konzervativní a ambulatní. Ve dvou případech došlo k recidivě tromboflebitidy.

Závěr: Délka terapie se u našich pacientů odvíjela na podkladě klinického nálezu za opakovaných kontrol, obsahovala jak podávání antibiotické profylaxe, tak antikoagulancií.

Zvysene zily penisu

Hematologické vyšetření absolvovali jen čtyři pacienti a u tří byla zjištěna zvýšená akivita faktoru VIII. Léčbu a dovyšetření pacientů komplikovala špatná compliance. ÚVOD Prezentujeme retrospektivní skupinu sedmi mužů ve věku 22 až 51 let z našeho pracoviště z let —u kterých jsme diagnostikovali povrchovou tromboflebitidu penisu.

Mondorova choroba penisu - naše zkušenosti

V Zvysene zily penisu se vyskytují pacienti s různým stupněm postižení, tři v akutním stadiu, tři v subaktuním a jeden s částečnou reperfuzí.

Diagnózu jsme stanovili díky anamnéze, klinickému vyšetření a UZ dopplerovskému vyšetření penisu. Léčba byla, až Zvysene zily penisu jeden případ, ambulantní a konzervativní. Všichni si stěžovali na citlivý či bolestivý zatvrdlý pruh či bulku na dorzu penisu v blízkosti žaludu Zvysene zily penisu místním zarudnutím a otokem obr.

U většiny pacientů byla prokázána souvislost s koitem za posledních 48 h, ale bez jasného vědomí traumatu při styku.

Zvětšená žíla na penisu | uLékařakvaciris.cz

Bolestivost léze se při erekci zvyšovala. Tuhý pruh v průběhu dorzální žíly — Ilustrativní foto — zdroj 9 Fig. Palpable rigid stripe affecting the dorsal vein Nikdo z pacientů neměl mikční potíže, hematurii, příznaky infekce močových cest, neprodělal v poslední době závažný úraz, operaci a nebyl okologicky léčen.

Jeden pacient prodělal trombózu dolní končetiny po úraze a její fixaci, u ostatních pacientů byla anamnéza Zvysene zily penisu trombembolické nemoci negativní. Dva pacienti byli trvale léčeni a to pro epilepsii a psoriázu, ostatní byli zdrávi a s ničím se trvale neléčili.

Zvysene zily penisu

Stran rodinné anamnézy nebylo u žádného pacienta známo zvýšené riziko k TEN. Fyzikální Zvysene zily penisu Penis u všech pacientů byl bez deviace a bez hrubých odchylek, metaus a žalud bez známek zánětlivého onemocnění, pouze v jednom případě byla přítomna balanopostitida při fimóze, všichni pacienti negovali STD Sexually Transmitted Disease — pohlavně přenosné choroby.

Nálezům dominovala hmatná a citlivá rezistence o velikosti cca 1—2 cm, distálně dorzu penisu v průběhu vena dorsalis Zvysene zily penisu superficialis, často s lokálním edémem a erytémem. V jednom případě byl přítomen edém a erytém téměř celého penisu u pacienta, kdy se nález rozvinul do obrazu flegmóny.

Zvysene zily penisu

Zbylé fyzikální vyšetření nezjistilo další patologii. Laboratorní vyšetření: Odběr krevního obrazu, srážlivosti, základní biochemické vyšetření séra a vyšetření moči chemicky a kultivačně, nezjistilo žádnou signifikatní patologii. Zobrazovací vyšetření: UZ dopplerovské vyšetření penisu u pacientů prokázalo nekompresibilní a dále dilatovanou vénu s absencí průtoku nebo se sníženou průtokovou rychlostí obr.

U jednoho pacienta byla patrna již částečná reperfuze. Kontrolní UZ vyšetření bylo provedeno s odstupem min. Ultrasonografie Zvysene zily penisu užitím barevného dopplerovského vyšetření Velikost bot a dlouhy kohout trombus a dilataci žíly archiv autora Fig. Color Doppler scan showing the trombus and dilatation of the vein Hematologické vyšetření: U všech našich pacientů jsem doporučili dovyšetření na hematologii k vyloučení trombofilního stavu, ovšem podrobili se mu jen čtyři pacienti.

Mondorova choroba penisu - naše zkušenosti | proLékařakvaciris.cz

U tří pacientů byla zjištěna zvýšená akivita faktoru VIII. Jeden pacient prodělal recidivu v oblasti vena dorsalis penis po necelém měsíci a jeden pacient po roce prodělal recidivu tromboflebitidy v oblasti vena saphena posterior. TERAPIE Léčba byla v šesti případech ambulantní a konzervativní, v jednom případě byla nutná týdenní hospitalizace pro významnou flegmónu měkkých tkání těla penisu, nicméně strategie léčby byla stejná.

Součástí terapie bylo užívání antibiotik, v našem případě amoxicilinu s klavunátem na týden v dávce 1 g po 12 hodinách, dále nesteroidních antiflogistik dicofenac 50 mg po 12 hodinách a nízkomolekulárního heparinu v terapeutické dávce dle váhy pacienta.

Léčbu pak doplňovala lokální aplikace heparoidů a režimová opatření. Celková doba léčby trvala v rozmezí 14—30 dní. ZÁVĚR Mondorova choroba penisu, neboli povrchová tromboflebitida Zvysene zily penisu žíly penisu, je méně známé, benigní, pro pacienty ovšem stresující onemocnění, které se poměrně dobře diagnostikuje i léčí.

Jsou žíly na penisu důvodem k obavám nebo jsou úplně normální?

V terapii nejsou dosud jednotné postupy stran podávání antibiotické profylaxe a antikoagulancií, včetně dávkování a délky léčby. Dovyšetření na hematologii není vždy nezbytné. Léčbu a dovyšetření pacientů může komplikovat špatná compliance.

Došlo: 5.