Zvetsi o 5 cm. Slovní úlohy – vyřešené příklady

Do nádrže tvaru kvádru o rozměrech 12 m a 6 m a hloubce 2 m bylo napuštěno hl vody. Kč cena za 1 kg jablek Určete rozměry zvětšené fotografie.

Jaká byla jeho konečná cena? Jaká byla jeho původní cena, jestliže nakonec stál 2 Kč? Určete neznáme číslo.

Motorová sekačka stála v únoru 6 Kč. O kolik procent byla během jara zdražena? O kolik procent byla v říjnu zlevněna, stála-li opět 6 Kč.

Výsledky počítejte s přesností na desetiny procenta. Kolik procent vody bude obsahovat džus, jestliže vypijeme 0,4 litru tohoto nápoje? Lednička stojí 12 Kč. Kolik procent původní ceny již zaplatila? Obdélníková fotografie o rozměrech 6 cm a 9 cm byla nalepena na arch papíru o rozměrech 12 cm a 15 cm.

Kolik procent papíru zaujímá fotografie? Hře na hudební nástroj se věnuje také 6 dívek této třídy. Kolik semen vzklíčí, zasejeme-li 6 g semen? Plánovaná cena exkurze Žáci dohromady zaplatili o Kč navíc. Kolik žáků jelo na exkurzi?

Zobrazeni Jak rozsirit clena

Obdélníkový pozemek byl 75 metrů dlouhý a 30 metrů široký. Zahradnictví má připravit sazenice okurek pro drobný prodej.

Příklad: Zvětšení - slovní úloha z matematiky (), planimetrie

Kolik semen musí v zahradnictví připravit, aby mohli zajistit dodávku 6 sazenic? Jaké množství řepy se spotřebovalo za 30 dní, jestliže hmotnost stravitelných dusíkatých látek obsažených v denní dávce řepy byla 0, kg? Počet odpracovaných hodin dvou dělníků při stejné hodinové mzdě byl v poměru 2 : 3.

Mzda pro oba dohromady činila 16 Kč. Po dvou letech měl občan na kontě 14 Kč. Určete jeho vklad. Sud s vodou měl hmotnost 66 kg.

Cena masa stoupla z O kolik procent původní ceny se cena zvýšila? Do nádrže tvaru kvádru o rozměrech 12 m a 6 m a hloubce 2 m bylo napuštěno hl vody.

Jaky druh penisu na slona

Po přidání vody do nádrže se její poměr zvětšil v poměru 5 : 3. Kolik metrů krychlových bylo potom celkově v nádrži? Vypočtěte kolik členů má zastupitelstvo a celkovou absenci poslanců na jednání. Do rybníka nasadili 20 kaprů.

Po třech letech byl výlov. Tříletý kapr má Zvetsi o 5 cm hmotnost 1,5 kg. Slečna Snaživá začala pracovat ve firmě 1. Celkový plat slečny Snaživé za celý kalendářní rok činil Kč. Během roku dostala 2 Kč jako finanční odměnu. Kolik měsíců jí byl vyplácen zvýšený plat.

Související a podobné příklady:

Od kterého měsíce jí byl zvýšený plat vyplácen? Kolik stála původně? Vypočítej měsíční příjem každé rodiny. V internátě je 65 žáků. Z toho je 40 chlapců. Kolik procent je děvčat?

co clovek velikost clena

Kolik dětí musí ještě rodiče do tábora přivést? Určete neznámé číslo. Kolik z jeho 20 ran bylo neúspěšných?

Adblock detected

Exkluzivní knížka fotografií byl zlevněna z 2 Kč na 1 Kč. O kolik procent se snížila? Závod měl za rok vyrobit 4 chladniček. Chtěli ovšem vyrobit za rok 5 chladniček, ale podařilo se jim vyrobit pouze 4 chladniček. Kolik bylo žáků celkem, kolik žáků bylo přespolních?

Procenta | akvaciris.cz

Dva soukromníci nakoupili jablka po 4 Kč za kg. Druhý obchodník je prodával s dvacetiprocentní přirážkou. V pondělí jich prodal kg, v Zvetsi o 5 cm 86 kg. Vypočtěte prodejní cenu 1 kg jablek obou obchodníků. Který z obou Zvetsi o 5 cm měl větší zisk a o kolik korun získal více než druhý? V bazénu o rozměrech 1,4 m, 80 cm, 60 cm bylo 5 hl vody. Kolik procent objemu bazénu bylo naplněno?

Nové rozměry byly 63 m a 49,5 m. Jaké byly původní rozměry zahrady? O kolik procent se zvětšila výměra zahrady? Vzorek této látky měl před vysoušením gramů, po částečném vysoušení gramů. Vypočtěte Velikost clenu podle cisel a hmotnost vody ve vzorku před vysoušením; b hmotnost vody ve vzorku částečně vysušeném; c procento vody, které má částečně vysušený vzorek; Knížka stála Kč.

Byla dvakrát zlevněna. Vypočtěte kolik stála kniha po druhém zlevnění a celkové zlevnění. Zboží bylo dvakrát zlevněno. Jeho konečná cena byla Kč.

Určete původní cenu zboží a počet procent, o kolik bylo zboží celkem zlevněno. Jaká je nová cena? Jaká byla původní cena? O kolik procent byla konečná cena lednice nižší vůči její původní ceně?

Je mozne zvysit penis mast

Bronz je slitina cínu a mědi. Kolik bronzu vyrobíme z 51kg mědi? Bude nám stačit 8 kg cínu? Určete jeho původní cenu, jestliže konečná cena byla Kč. O kolik procent byl výrobek celkem zlevněn? Plná konev s vodou má hmotnost 10,5 kg. Jakou hmotnost má prázdná konev? Rozměry akvária tvaru kvádru jsou v poměru 5 : 3 : 7. Nejkratší rozměr je 9 dm. Vypočtěte z jakého množství čerstvých hub se získají 3 kg sušených Zvetsi o 5 cm. Mezi tři výherce má být rozdělena výhra 7 Kč.

Kolik korun dostane každý? Určete myšlené číslo.

Příklad: Obdélník a:b - slovní úloha z matematiky (), planimetrie

Akvárium tvaru kvádru má rozměry dna 70 cm, 4 dm. O kolik procent by se měla zvýšit, aby se vrátila na původní hodnotu? Zbytek spotřebuje počítač a televize. Cena lyží se od května do prosince dvakrát zvyšovala. Z másla tvaru kvádru se rovnoměrně ukrajuje každý den stejné množství. Za sedm dní jsme spotřebovali tolik másla, že se všechny jeho rozměry zmenšily na polovinu.