Zpetna vazba o metode rozsireni clenu.

Zabývá se též tvorbou kompetenčních modelů, assessment a development center a jejich využitím v ucelených programech rozvoje. Mezi neznámé vlastnosti pak patří zbytek. Ukazuje, jak může být cílená zpětná vazba přínosná jak pro instruktora, učitele, trenéra, supervizora, tak pro účastníky.

Eva Reitmayerová vystudovala psychologii na FF UK, absolvovala psychoterapeutický výcvik PCA orientovaný na člověka a několik psychosociálně orientovaných výcviků, přes deset let pracuje jako instruktorka v oblasti zážitkové pedagogiky, působí jako kmenová supervizorka pracovního týmu na Lince bezpečí a přednáší na VOŠ sociálně pedagogické.

Zpetna vazba o metode rozsireni clenu

Cílená zpětná vazba se využívá vědomě či nevědomě prakticky ve všech oblastech vzdělávání, při aktivitách pro volný čas dětí, mládeže i dospělých, v kurzech pro pracovní týmy, v poradenství a supervizi, v pomáhajících profesích. Předmětná hesla.

Zpetna vazba o metode rozsireni clenu

Podílela se na tvorbě systému poskytování stupňové zpětné vazby ADDAOnline a má na starosti jeho další vývoj a rozšiřování aplikačních možností.

Jako konzultantka pomáhá zavádět systém stupňové zpětné vazby v různých organizacích.

Zabývá se též tvorbou kompetenčních modelů, assessment a development center a jejich využitím v ucelených programech rozvoje. Je autorkou tréninkových programů v oblasti individuálního a týmového rozvoje.

Zpetna vazba o metode rozsireni clenu

Pochází z Levíc, momentálně žije v Bratislavě. Hodnocení čtenářů.

  • Zvyseni kratkodobeho obdobi
  • Kniha podrobně seznamuje s cílenou zpětnou vazbou, v českém kontextu známou i jako reflexe, review, debriefing apod.
  • stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí | Knihy Grada
  • Kniha: Cílená zpětná vazba – Eva Reitmayerová | akvaciris.cz

TIP: Johariho okno — aktivita na sebepoznání a zlepšení skupinové dynamiky Se skupinou skautů můžeme vyzkoušet aktivitu Johariho okno, která nám pomůže identifikovat naše vlastnosti, rozšířit si povědomí o tom, jak jsme ve skupině vnímáni, zlepšit komunikaci a prohloubit vztahy ve skupině.

Johariho okno je metoda sebepoznání, která pomůže rozlišit naše vlastnosti na veřejné známé mně i všem ostatnímsoukromé známé pouze mněslepé známé pouze ostatním a neznámé ty o nichž nevím já sám ani nikdo ostatní.

Zpětná vazba

Cílem snažení může být i rozšíření veřejné oblasti na úkor soukromé, což přispívá k větší intimitě v mezilidských vztazích. Osoba, která si sestavuje Johariho okno nejprve vybere ze seznamu 56 přídavných jmen 5 - 6 vlastností, které na ni nejlépe sedí.

Zpetna vazba o metode rozsireni clenu

Následně podobný výběr 5 - 6 vlastností, které na hodnocenou osobu nejlépe sedí provedou samostatně ostatní členové skupiny. Nakonec hodnocená osoba rozdělí vlastnosti do 4 kvadrantů popsaných níže následovně: Veřejné jsou ty vlastnosti, na kterých se shodla hodnocená osoba a ostatní členové skupiny.

Zpetna vazba o metode rozsireni clenu

Soukromé jsou ty, které vybrala pouze hodnocená osoba, a slepé ty, které vybrali pouze ostatní členové skupiny. Mezi neznámé vlastnosti pak patří zbytek.

Zpetna vazba o metode rozsireni clenu