Tloustka clenu u chlapcu

Peter Pöthe, psychiatr a psychoterapeut působící v Praze. Ačkoli se v anotaci píše o pěti protagonistech: Honzíkovi, Sandře, Oliverovi, Romanovi a Alici, já osobně jich napočítala šest.

Publikace mě však k mému překvapení oslovila na několika úrovních.

O dospívání kluků, jejich potřebách a rolích, které v přechodu do dospělosti hrají další muži. Michal Vybíral je psychoterapeut, pedagog a lektor seminářů o klukovské agresi. Je to otec, vášnivý fanoušek plzeňského fotbalu a hokeje a jeden ze zakládajících členů občanského sdružení Liga otevřených mužů. S Michalem Vybíralem si budeme povídat o dnešních dospívajících mužích a tom, co dělá z kluků muže. Michale, proč je důležité, zabývat se chlapci puberťáky?

Příběhy, které autor otevírá, rozmotává a proplétá jako pět různě barevných vláken, mě totiž pohltily a dojaly i nebo možná především na osobní úrovni.

Autorem publikace je Mudr. Peter Pöthe, psychiatr a psychoterapeut působící v Praze. Je autorem mnoha odborných článků a monografií. Mezi nimi jsou například: Dítě v ohrožení nebo Emoční poruchy v dětství a dospívání.

Michal Vybíral – Co dělá z kluků muže?

Věnuje se psychoterapii dětí a dospívajících, jezdí pomáhat traumatizovaným dětem a rodičům do uprchlických táborů, přednáší na konferencích, organizuje a vede výcvik dětské psychoterapie atd.

V této knize se mu podařilo docílit zdařilého spojení poutavého a poučného.

Tloustka clenu u chlapcu

Vyprávění jednotlivých osudů je takřka beletristické. Čtenář se zřídkakdy dozví o jednom charakteru více informací najednou, podobně jako v psychoterapii, hodilo by se možná dodat.

Tloustka clenu u chlapcu

S koncem popisu každého sezení se vyprávění přesune k dalšímu příběhu, a tak čtenář napjatě otáčí stránku za stránkou v očekávání, jestli se dozví, jak bude osud jednoho hrdiny pokračovat, jenomže mezitím se začte do dál, a brzy je úplně ponořený do textu, od kterého se nemůže odtrhnout. Ačkoli se v anotaci píše o pěti protagonistech: Honzíkovi, Sandře, Oliverovi, Romanovi a Alici, já osobně jich napočítala šest.

Přehled členů asociace

Vzhledem k tomu, že je kniha psaná v první osobě z pohledu odborníka, je totiž šestým hlavním hrdinou autor sám, když nám skrz příběhy svých klientů přináší i střípky svého vlastního. Jedním z největších přínosů knihy Zvetsit clanek nonreal. dle mého názoru právě autorova ochota sdílet se čtenářem svůj vnitřní svět, Tloustka clenu u chlapcu tu tenkou hranici mezi profesionálním a osobním, jenž snad každý pracovník v pomáhajícím oboru hledá jako Svatý grál.

Publikace Síla nevysloveného je velmi pěkně zpracovaná po všech stránkách.

Čtenářovu pozornost na první pohled upoutá už barevná obálka, na níž je použitý obraz s názvem Kouzelník malířky Veroniky Holcové. Za sebe musím říci, že nechat se nalákat a zvednout knížku z regálu rozhodně stojí za to.

Tloustka clenu u chlapcu

Má potenciál zaujmout, a to jak profesionály z oboru, tak širokou veřejnost. Poskytuje vhledy do procesu psychoterapie a cesty k uzdravení, které, troufám si tvrdit, přijdou k užitku úplně každému. Známý dětský psychiatr a psychoanalytik Peter Pöthe se rozhodl běžným čtenářům zprostředkovat právě tuto zkušenost.

Podpora odborného vzdělávání pro děti a mládež

Ve své nové knize nabízí příběhy několika Tloustka clenu u chlapcu a mladých lidí, a také psychologa, který k němu chodí na supervizi. Příběhy reprezentují průřez obtíží, které mladé lidi a děti přivádějí do terapeutické ordinace. Snížený pocit vlastní hodnoty, který je u Alice doprovázen ještě obtěžováním ze strany jejího otčíma, pocit, že nikam nepatří, což u Sandry posiluje rozvodový boj jejích rodičů… Zkušenost s vážnou nemocí rodiče, která skončí bohužel úmrtím, pak zažívá klouček Roman, a o trochu mladší Honzík se zase vyrovnává s tím, že jej rodiče nechtěli a on skončil u pěstounů, kteří mu sice poskytují láskyplnou péči, ale odmítnutí se do něj Tloustka clenu u chlapcu a stále bolí.

Tloustka clenu u chlapcu psycholog pak na supervizi hovoří o chlapci, se kterým pracuje v dětském domově a který stejně jako Honzík trpí odmítnutím. Pöthe popisuje jednotlivá sezení, která často probíhají velmi neformálně.

Ze sdružení krásných lidí vyškrtli kvůli tloušťce 5000 členů, Čechy to minulo

V bezpečném prostředí si děti dovolí projevit agresivitu a frustraci, která plyne z jejich náročné situace, a někdy dovolí i smutku, aby vyšel na povrch. A psycholog se přitom někdy pořádně zapotí. Kniha je velmi autentická a nabízí vhled do osudů dětí, s nimiž často pracujeme i my učitelé. Ačkoli nejde o odpočinkové čtení, doporučila bych knihu všem učitelům, a především výchovným poradcům. Zákazníci také kupují.