Rozmery clenu u zvirat

Pes nesmí chytat disk v záklonu, což potom vede k dopadu na zadní tlapy. Aktuální seznam zvířat, včetně údaje o počtu, původu a identifikaci zvířat používaných při veřejném vystoupení je součástí žádosti předkládané orgánům veterinární správy. V žádosti o pořádání zkoušek nebo svodu uvede : a název a sídlo žadatele, b jméno, příjmení, datum narození pořadatele, který odpovídá při přípravě a průběhu zkoušek z výkonu nebo svodu za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, c dobu a místo konání zkoušek z výkonu nebo svodu , d plemena psů a jejich věkové kategorie, e součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu.

K soutěži se používá speciálních disků vzhledem k bezpečnosti pro psa viz čl.

Rozmery clenu u zvirat

Hrací plocha musí být obdélník o minimální šířce 40 yardů 36,6 metru a minimální délce 70 yardů 64 metrů. Diváci nesmí vstoupit na plochu. Na ploše smí být v daný moment pouze jeden tým pes a psovod. Pes smí mít obojek.

Soutěžní vystoupení probíhá v těchto variantách: soutěže MiniDistance: psovod provádí hod diskem v omezeném čase minuty a na trati okolo 40 metrů, pes vybíhající ze stejného místa chytá disk v letu a vrací se s ním k psovodovi.

Žádnou další činnost při této soutěži nevykonává. Soutěž probíhá nejvíce ve třech kolech v jednom dni, nejvíce však dva dny po sobě. Hodnotí se technika hodů psovodem a práce psa zájem o disk, soulad týmu pes — psovod atd. Pro hodnocení není rozhodující, zda pes všechny disky chytí.

Pes chytá disky i ve výskoku, není k tomu však nijak nucen. Některé cviky tzv. U těchto prvků se hodnotí bezpečnost provedení pro psa — pes musí dopadat bezpečně na všechny čtyři tlapky, pád na jakoukoliv jinou část těla než tlapky je penalizován a může vést k diskvalifikaci týmu. Soutěž probíhá ve dvou kolech v jednom dni, nejvíce však dva dny po sobě.

Soutěž probíhá nejvíce ve dvou kolech v jednom dni, nejvíce však dva dny po sobě. Zvláště se hodnotí technika skoků psa při chytání disků, pokud při jejich chytání pes skáče. Pes nesmí chytat disk v záklonu, což potom vede k dopadu na zadní tlapy.

Rozmery clenu u zvirat

Rovněž dopady psa na jakoukoliv jinou část těla než dopad na končetiny je nežádoucí. Psovod musí nacvičit se psem takovou techniku hodů a chytání, aby pes dopadal vždy na všechny čtyři končetiny. Pokud tuto techniku tým neumí a skoky jsou nebezpečné, bude tým diskvalifikován.

Veškerá manipulace psa psovodem musí probíhat tak, aby nedocházelo k nepohodlí nebo strádání psa, a to jak psychickému tak fyzickému. Při porušení těchto pravidel bude tým diskvalifikován z celé soutěže.

Psi mezi jednotlivými vystoupeními odpočívají. Umístěni jsou v zařízeních k tomu určených odkládací boxy, klece. Měření ani vážení psů se při této soutěži neprovádí. Akce probíhá poměrně krátce — přibližně od 9 do17 hodin.

Není povoleno používat: a elektrické a elektronické obojky, b stahovací obojky bez mechanického omezení úplného zatažení smyčky, obojky s ostny a pomůcky, které způsobují nebo mohou způsobit psům zranění a stres, c vybavení a pomůcky, které ovlivňují chování psa vyvoláváním působení negativních zvukových, pachových nebo jiných chemických podnětů, d poškozenou výstroj a výcvikové pomůcky, e nevhodné předměty drát, provaz a apod.

Pomůcky a vybavení pro soutěže dogfrisbee. K soutěži se používá speciálních disků, které mají tyto základní vlastnosti vzhledem k bezpečnosti pro psa: · omezenou hmotnost do gramů, pro malá plemena je velikost disků poloviční · plast nesmí vytvářet žádné ostré hrany ani při poškození psími zuby, · s ohledem na bezpečnost psů se připouští pouze disky specializovaných firem: Wham-O Fastback Frisbee disc Premium Weight, Flex a Super FlexHyperflite K10 Competition Standard, FrostBite a SofFlite nebo HERO model Psi smí majitel nakládat a vykládat pouze způsobem, který nezpůsobí utrpení a poškození jejich zdravotního stavu a při respektování ostatních účastníků a jejich psů.

Všichni majitelé psů, kteří se veřejné akce zúčastní jsou upozorněni na místo, kde je zdroj vody pro napájení psů.

Rozmery clenu u zvirat

Všechny sportovní prvky probíhají na měkkém terénu, nejlépe na travnaté ploše. Nepřípustný je tvrdý, nepružný povrch. Prostor pro soutěž je oddělen od prostorů pro diváky zábranami, které nemohou způsobit zranění psa.

Pořadatel před zahájením činnosti posoudí vhodnost povrchu, prověří výskyt nebezpečných předmětů skleněné střepy, kovpřípadně zabezpečí opatření k předcházení poranění psů.

V krajním případě může odvolat soutěž pro nebezpečný prostor. Pořadatel rovněž zajistí Rozmery clenu u zvirat nástupní a výstupní zónu, aby nedocházelo k nežádoucímu kontaktu psů a možnosti jejich vzájemného napadání.

Vstup nepovolaných osob do vymezeného prostoru je nepřípustný. Za povolané osoby se zde rozumí pouze psovod, případně přivolaný veterinář v případě úrazu. Rozhodčí při závodech dogfrisbee sledují sportovní výkon z prostor mimo prostory určené k výkonu psa. Před velkým teplem je pes odložen ve stínu s dostatkem vody, aby netrpěl žízní. Před deštěm je pes odložen pod přístřeší nebo do dopravního prostředku auto, přívěs. Psi musí mít zajištěn dostatek prostoru, aby mohli zaujmout přirozenou polohu, která jim umožní korigovat pohyby vozidla.

Psi musí být umístěni ve vozidle tak, aby neohrozili ani řidiče ani sebe. Psy není dovoleno přepravovat v uzavřených prostorách aut bez dostatečného přístupu světla.

  1. Я очень благодарна вам, - быстро добавила .
  2. Jak zvysit clena, jakym zpusobem

Přepravní prostor musí být také dostatečně větratelný. Při přepravě musí být psi pod dohledem člověka. V případě delší přepravy musí být psi krmeni a napájeni častěji, krmeni minimálně 1x za 12 hodin, napájeni minimálně 1 x za 4 - 6 hodin dle klimatických podmínek.

Psům musí být umožněno pravidelné venčení a musí mít možnost venčení alespoň v intervalech, na jaké jsou zvyklí.

Prosím, ověřte se

Je povolena pouze ve vozících, které jsou speciálně uzpůsobeny přepravě zvířat dle technického osvědčení. Podmínky obdobné jako v čl. Rozměry přepravního boxu musí psu umožnit alespoň pohodlné ležení. Dvířka boxu musí být zajištěna proti samovolnému otevření zevnitř.

Pokud je pes přepravován v boxu, který mu umožňuje pouze pohodlné ležení, může být takto přepravován po dobu maximálně 6 hodin. Pokud cesta přesáhne tuto dobu, může být pes přepravován pouze v boxu, který je popsán v čl. Ostatní podmínky obdobné jako v čl. Podmínky umístění psa určuje dopravce, za pohodu psa odpovídá držitel, resp.

Toto je povoleno pouze výjimečně a krátkodobě.

Řád ochrany zvířat při sportovních soutěžích dogfrisbee Schváleno Ústřední komisí pro ochranu zvířat dne Tento Řád neupravuje použití zvířat pro přípravu a provedení triků, nebo výkonů v divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu nebo podobném veřejném představení. Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro veřejné vystoupení Krajské veterinární správě místně příslušné podle místa konaných vystoupení. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu.

Psu musí být v takovém případě zajištěn dostatek vzduchu, prostoru, případně světla a dále vhodná teplota prostředí např. Delší ponechání psa v uzavřeném prostoru dopravního prostředku může být považováno za týrání.

Podmínky přepravy psů určuje dopravce.

Držitel psa však musí zajistit, aby pes byl při přepravě ochráněn. Přepravní kontejnery musí mít takové rozměry, aby pes mohl přirozeně stát, snadno se otočit a bez problémů si lehat a vstávat.

Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů Řád ochrany zvířat při zkouškách a svodech psů, prováděných podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací FCI Čl. Pro účely tohoto řádu se zkouškami rozumí použití psů ke sportovní obraně při tréninku, zkouškách, závodech, soutěžích, mistrovstvích,veřejných vystoupeních, ukázkách sportovního výcviku. Svodem psů se pro účely tohoto řádu rozumí i přezkoušení přezkoušení povahových vlastností na bonitacích a předvedení psů za účelem posouzení exteriéru na výstavách a bonitacích.

Rozměry přepravních boxů se odvozují od velikosti psa. Délka boxu odpovídá délce psa měřené od čenichu po nasazení ocasu. Výška boxu nesmí být nižší než je výška přirozeně stojícího psa včetně uší, pokud jsou postaveny.

Итак, получается, что в начале галактической истории - до возникновения Земли и Солнца - в окрестностях нашей Галактики все-таки появлялись космоплаватели, просуществовавшие, как правило, менее двадцати миллионов лет, и лишь один из этих видов ухитрился протянуть шестьдесят миллионов?. - Именно .

Šířka boxu je dvojnásobkem šířky těla psa, měřené v nejširším místě těla. Pokud jsou boxy plastové z houževnatého materiálu, musí být opatřeny dvířky z kovu, se zámkem, který znemožňuje otevření zevnitř.