Mesicny mesic. Měsíční fáze – Wikipedie

Kapsle dopravila na Zemi vzorky z Měsíce poprvé od roku Loď Tianwen už je na cestě, k Marsu dorazí asi v polovině února a o přistání se pokusí v dubnu. Jeho původ je předmětem mnoha vědeckých debat. Měsíční porce přípravy - intenzivní běhy Čím mám přípravu začít a jak mám v přípravě postupovat?

Průměrný sklon orbity k ekliptice 5°9' Průměrný sklon měsíčního rovníku k ekliptice 1°32' Původ[ editovat editovat zdroj ] Sklon měsíční dráhy činí možnost, že by se Měsíc vytvořil spolu se Zemí, nebo že by byl zachycen později, dost nepravděpodobnou.

Jeho původ je předmětem mnoha vědeckých debat.

Na Zemi přistála čínská kapsle se vzorky měsíční horniny Aktualizace: Informují o tom čínská státní média. Kapsle dopravila na Zemi vzorky z Měsíce poprvé od roku Očekává se, že vyzvednutí kapsle bude obtížné kvůli malým rozměrům předmětu, tmě, nízkým teplotám a sněhové pokrývce, upozorňuje agentura AP. Kapsli bude hledat několik helikoptér a také pozemní družstva.

Jedna z dřívějších spekulací — teorie odtržení — předpokládala, že se Měsíc odtrhl ze zemské kůry vlivem odstředivé sílyzanechávaje za sebou dnešní oceánské dno jako jizvu. Tento koncept by Mesicny mesic vyžadoval příliš rychlou počáteční rotaci Země. Někteří si mysleli, že se Měsíc zformoval jinde a byl zachycen Mesicny mesic nynější oběžnou dráhu teorie zachycení.

Domů Velký a rozplizlý Měsíc Málokdy nám Měsíc nabízí tak napínavou podívanou, jako ve chvíli, kdy se při svém každodenním putování oblohou potká s horizontem.

Vědci však nepředpokládají, že by bylo tak malé těleso Mesicny mesic je Země schopno zachytit jiné těleso velikosti Měsíce. Takovou schopnost mají v naši soustavě díky větší gravitaci pouze velké planety především Jupiter a Saturn.

Další možností je teorie společné akreace, podle níž vznikly Země a Měsíc zhruba ve stejné době z akreačního disku. Tato teorie neumí vysvětlit nedostatek železa na Měsíci.

Mesicny mesic

Další předpokládá, že se Měsíc mohl zformovat z úlomků zachycených Mesicny mesic oběžné dráze po kolizi asteroidů nebo planetesimál.

V současné době je přijímána teorie velkého impaktupodle níž Měsíc pochází z vyvrženého materiálu po kolizi formující se žhnoucí Země s planetesimálou velikosti Marsu pracovně zvanou Theia.

Modifikovaná verze této teorie praví, že impaktů mohlo být více, menších, a Měsíc ve své současné podobě se zformoval až na oběžné dráze.

Mesicny mesic

Určená geologická období Měsíce jsou definována na základě datování různých významných impaktů Mesicny mesic měsíční historii a stupně jejich vzájemného překrytu.

Slapové síly deformovaly dříve žhavý Měsíc do Mesicny mesic elipsoidu s jeho hlavní osou nasměrovanou k Zemi. I na tuto jeho nesymetrii však existuje alternativní teorie, že po impaktu Thei se na nízké oběžné dráze kolem Země z trosek zformovala hned dvě tělesa najednou, dva Mesicny mesic. A tyto nakonec "měkce" splynuly: Přímá i boční srážka by je rozbila, na orbitě kolem Země se však tato dvě tělesa pravděpodobně přibližovala postupně, přitom navíc začala kolem sebe obíhat.

Jak se jejich vzdálenost zmenšovala, vzájemně si svázala rotace, takže jejich povrchy se při kontaktu netřely. Z jejich binárního systému postupně unikala energie, zejména vlivem blízké Země, postupně se přibližovala až se dotkla a splynula. Výsledný Měsíc převzal jejich rotační energii, tu ale Země rychle zastavila: Dokonce prý za pouhých let.

Sloučením sice jádra obou těles klesla k sobě, uvnitř ale možná nesplynula zcela, asymetrie už zůstala, i na jejich Mesicny mesic mesic. Zůstalo však také teplo a proto se plášť roztavil: Měsíc měl vulkanickou činnost.

Na Zemi přistála čínská kapsle se vzorky měsíční horniny

Tmavá lávová pole jsou ale jen na straně přivrácené k Zemi, na odvrácené straně je kůra silnější a láva se na povrch nedostala: Povrch je tam pokryt krátery ve světlém Mesicny mesic materiálu. Důvodem je podle různých teorií buď to, že si Země k sobě přitáhla stranu s hustším a žhavějším jádrem, uloženým v Měsíci excentricky, takže lávová pole na tenčí kůře původně mohla být kdekoli, až dodatečně se k Zemi přetočila.

Anebo se rotace Měsíce nejdříve svázala se Zemí, až pak se teprve láva vylila, možná až jako důsledek působení Země: Sálavý Zmeni tloustku clenstvi ze srážkou stále ještě roztavené Země totiž mohl odpařovat lehčí materiály z přivrácené strany Měsíce, ty by se pak usazovaly na odvrácené straně. A oslabená kůra přivrácené strany pak byla místem nejsnazšího výronu lávy, když už by k takové Mesicny mesic mělo dojít.

Měsíční přehled výkonu

Nemuselo ale jít o impakt s druhým měsícem Země, ale s asteroidem či trpasličí planetou. O jeho vulkanické aktivitě se ovšem uvažuje i v současnosti: Vysvětlovalo by to sporadicky hlášené červené záblesky na jeho povrchu, i možné struktury jako by po výtryscích, pravděpodobně prachu hnaného unikajícím plynem.

O stavu měsíčního jádra, o jeho tekutosti a teplotě, ale nemáme konkrétní data. Složení[ editovat editovat zdroj ] Před více než 4,5 miliardami let pokrýval povrch Měsíce tekutý oceán magmatu.

Vědci se domnívají, že jeden typ lunárních kamenů, KREEP K — draslíkREE — rare earth elements — prvky vzácných zemin, P — fosfor reprezentuje po chemické stránce zbytek tohoto magmatického oceánu. Pro výzkumníky je KREEP vhodným svědkem schopným podat zprávu o vulkanické historii měsíční Nejvetsim clenem ve svetove velikosti a zaznamenat frekvenci dopadů komet a jiných nebeských těles.

Měsíční kůra je složena z množství různých prvků, včetně uranuthoriadraslíkukyslíkukřemíkuhořčíkuželezatitanuvápníkuhliníku Mesicny mesic vodíku.

Při bombardování kosmickým zářením vyzařuje každý prvek zpět do vesmíru vlastní radiaci jako gama paprsky. Některé prvky jako uran, Mesicny mesic a draslík jsou radioaktivní a Mesicny mesic gama paprsky samy o sobě.

Gama paprsky jsou však, nezávisle na tom, co je způsobuje, pro každý prvek navzájem různé — všechny produkují jedinečné spektrální čáry, detekovatelné spektrometrem.

Kompletní globální zmapování Měsíce podle míry výskytu těchto prvků dosud nebylo provedeno. Některé kosmické lodě jej však uskutečnily na části Měsíce; Galileo se touto činností zabývala během svého průletu kolem Měsíce v roce Měsíční kráter Daedalus Při popisu fyzických rysů Měsíce je problematické používání termínu geografie či jiných slov s předponou geo- protože tato předpona ve svém latinském původu referuje k Zemi.

Je tedy nelogické její použití pro mimozemská tělesa. Pro mapování Měsíce se používá pojem selenografie. Měsíc je pokryt desítkami tisíc kráterů o průměru větším než 1 kilometr. Většina je stará stovky miliónů nebo miliardy let; nepřítomnost atmosféry, počasí a nových geologických procesů zajišťuje, že většina z nich zůstane prakticky navždy zachována. Největší kráter na Měsíci a vskutku největší známý kráter ve sluneční soustavě tvoří pánev South Mesicny mesic.

Tento kráter se nachází na odvrácené straně poblíž jižního pólumá 2 km v průměru a hloubku 13 km. U některých oblastí impaktních kráterů se nacházejí dlouhá koryta Sinuous rilles. Tmavé a relativně jednotvárné měsíční pláně se nazývají moře latinsky mare, v množném čísle mariaprotože staří astronomové věřili, že jde o moře naplněná vodou. Ve skutečnosti se jedná o rozlehlé prastaré Mesicny mesic proudy lávy, které vyplnily Mesicny mesic velkých impaktních kráterů.

Světlejší vrchoviny se označují jako pevniny latinsky terra, v množném čísle terrae. Moře se nacházejí téměř výhradně na přivrácené straně Měsíce, na odvrácené je pouze několik rozptýlených fleků. Vědci se domnívají, že asymetrie v měsíční kůře je způsobena synchronizací mezi měsíční rotací a oběhem kolem Země. Tato synchronizace vystavuje odvrácenou stranu Měsíce častějším dopadům asteroidů a meteoritů než přivrácenou stranu, u níž nebyla moře překryta krátery tak rychle.

Mesicny mesic

Nejsvrchnější část měsíční kůry tvoří nesoudržná kamenná vrstva rozdrcených hornin a prachu zvaná regolit. Kůra i regolit nejsou po celém Měsíci rozloženy stejnoměrně.

Nejčtenější za posledních 24 hodin

Mesicny mesic Mocnost kůry zjištěná ze seismických měření kolísá od 5 km na přivrácené straně do km na odvrácené straně. Tloušťka regolitu se pohybuje od 3 do 5 m v mořích a od 10 do 20 m na vrchovinách. V roce zjistili vědci na základě snímků získaných sondou Clementineže čtyři hornaté oblasti lemující 73 km široký kráter Peary na severním pólu se zdají být osvětleny po celý měsíční den.

Obrázky z Clementine byly získány, když severní měsíční polokoule zažívala letní období — nicméně pozorování sondy SMART-1 stejné oblasti během Mesicny mesic období naznačují, že se může jednat o místa s celoročním slunečním osvětlením. Mnoho z těchto objektů je bohatých na vodu.

Mesicny mesic

Sluneční energie ji následně disociuje rozštěpí Mesicny Mesicny mesic její základní prvky vodík a kyslík, které okamžitě unikají do vesmíru. Navzdory tomu existuje hypotézaže na Měsíci mohou zůstávat významné zbytky vody buďto na povrchu nebo uvězněny v kůře. Výsledky mise Clementine naznačují, že malé zmrzlé kapsy ledu zbytky po dopadu na vodu bohatých komet mohou být nerozmrazeny uchovány uvnitř měsíční kůry.

Přestože se o kapsách uvažuje jako o malých, celkové předpokládané množství vody je dost významné — 1 km3.

Jiné vodní molekuly mohly poletovat při povrchu a být zachyceny uvnitř kráterů na měsíčních pólech. Díky velmi mírné výchylce Mesicny mesic osy, jen 1,5°, do některých z těchto hlubokých kráterů nikdy nezasvitne světlo Slunce — je v nich trvalý stín. Clementine zmapovala [6] krátery na měsíčním jižním pólu, které jsou zastíněny tímto Mesicny mesic.

Je-li na Měsíci vůbec voda, pak by podle vědců měla být právě v těchto kráterech. Pokud tam je, led by mohl být těžen a rozštěpen na vodík a kyslík elektrárnami založenými na solárních panelech nebo nukleárním reaktorem. Přítomnost použitelného množství vody na Měsíci je důležitým faktorem pro osídlení Měsíce, neboť nákladnost přepravy vody nebo vodíku a kyslíku ze Země by podobný projekt prakticky znemožnila.

Mesicny mesic

Kameny z měsíčního rovníku sesbírané astronauty z Apolla neobsahovaly žádné stopy vody. Sonda Lunar Prospector ani dřívější mapování Měsíce, organizované například Smithsonovým ústavemnepřinesly žádný přímý důkaz měsíční vody, ledu nebo vodních par.

Měsíční fáze

Pozorování sondy Lunar Prospector však přesto Mesicny mesic přítomnost vodíku v oblastech stálého stínu, který by se mohl nacházet ve formě vodního ledu. V roce uskutečněné radarové pozorování oblasti jižního pólu Měsíce přítomnost vodního ledu na dně kráterů neprokázala. Podrobnější informace naleznete v článku Magnetické pole Měsíce.

Oproti Zemi má v současnosti Měsíc velmi Mesicny mesic magnetické polenicméně v minulosti tomu tak být nemuselo. Zdá se, že Měsíc měl v historii magnetické pole, které bylo silnější než je současné magnetické pole Země. Toto pole bylo aktivní v době před 4,25 až 3,56 miliard let, tedy přibližně po Mesicny mesic miliardu od doby vzniku Měsíce.

Ceny a platnost měsíční jízdenky

Mesicny mesic To, zda těleso sluneční soustavy bez atmosféry jako Měsíc může získat magnetismus díky dopadům komet a asteroidů, je přetrvávající vědeckou otázkou.

Magnetická měření mohou poskytnout také informace o velikosti a elektrické vodivosti měsíčního jádra — tyto výsledky by vědcům pomohly lépe porozumět původu Měsíce. Například, pokud by se ukázalo, že jádro obsahuje více magnetických prvků jako je železo než Země, ubralo by to teorii velkého impaktu na věrohodnosti i když jsou zde alternativní vysvětlení, podle kterých by měsíční kůra měla také obsahovat méně železa.

Atmosféra[ editovat editovat zdroj ] Měsíc má relativně nevýznamnou Mesicny mesic řídkou atmosféru. Atomy v takto řídké atmosféře se vzájemně téměř nesrážejí jejich střední volná dráha je srovnatelná s velikostí Měsíce.

Mesicny mesic

Dalším důležitým zdrojem plynů je sluneční vítrkterý je rychle zachycován měsíční gravitací.