Clenove muzu, jake velikosti jsou,

Podle typu vazby formální — vzniká shora — je již předem nějak určena předpisy, pravidly, normami, zákony; převládá funkční vztah mezi členy — neosobní vztahy např. Sociální role určuje, jak se má daný jedinec ve skupině chovat podle toho, jaká role mu byla přidělena př.

Clenove muzu, jake velikosti jsou

Greenpeace, církev, atd. Dělení skupin 1. Podle velikosti — počtu malé — malá skupina se počítá od tří členů, někteří sociologové považují za skupinu již pár, dvojici tzv.

Clenove muzu, jake velikosti jsou

Podle stability přechodné — jsou to skupiny utvořené dočasně např. Podle typu vazby formální — vzniká shora — je jake velikosti jsou předem nějak určena předpisy, pravidly, normami, zákony; převládá funkční vztah mezi členy — neosobní vztahy např.

Clenove muzu, jake velikosti jsou

Podle účasti členské — vlastní, jichž je člověk uznávaným členem cizí — referenční skupina — jedinec k takové skupině vztahuje své jednání v očekávání, že bude akceptován jako člen; jedinec se často hluboce identifikuje se skupinovými cíli a normami; často cítí potřebu dokazovat, že je členství hoden; součástí přijetí mohou být různé přijímací obřady, zkoušky a rituály — jejich jake velikosti jsou je prověřit nového člena a Clenove muzu urychlit jeho adaptaci ve skupině; referenční skupiny mohou být otevřené a uzavřené; do otevřené skupiny se mohou lidé dostat a opustit ji kdy chtějí; opuštění uzavřené skupiny může být trestáno např.

Sekundární skupiny pojem sekundárních skupin se objevuje později označuje všechny další skupiny, v nichž začíná převládat účelová racionalita a volnější, méně osobní a formálnější vazby profesní skupiny, sociální vrstvy socializace jedince v nich nadále pokračuje je to jedna z etap tohoto procesu Skupinová struktura · nepsané normy např.

Clenove muzu, jake velikosti jsou

Coser přejal základní myšlenky G. Dahrendorf dále zdokonaloval teorie o konfliktu Rodina.