12 cm tlusty, Mohlo by se vám také líbit

Ve středu klobouku můžeme nalézt hrbol, kolem kterého je klobouk mírně propadlý. Haustrací označujeme děj a okamžitý vzhled střeva. Sestupuje kaudálně při levém okraji břišní dutiny do levé jámy kyčelní — zde přechází v colon sigmoideum. Recessus intersigmoideus je hlubší, kraniálně mířící vkleslina mezi peritoneum parietale a mezosigmoideem na hranici vzestupné a poslední sestupné části úponu mezosigmoidea. Je kaudálně prohnuté. Nachází se v malé pánvi.

V 12 cm tlusty střevě se z Jak zvysit lekce videa vstřebává voda a elektrolyty.

Obsah tlustého střeva je formován ve stolici. Délka tlustého střeva činí 1,2—1,5 m a šiřka tlustého střeva činí zhruba 4—7,5 cm. Rozlišujeme následující oddíly tlustého střeva: caecum intestinum caecum, slepé střevo — nejširší část, uložena v pravé jámě kyčelní a 12 cm tlusty vústěním na levém boku slepého střeva, appendix vermiformis červovitý výběžek — připojen na slepě zakončený dolní konec céka; colon tračník — hlavní část tlustého střeva, která obsahuje: colon ascendens tračník vzestupný — od slepého střeva po pravé straně vzhůru pod játra ; colon transversum tračník příčný — zprava nalevo pod játry a žaludkem ke slezině ; colon descendens tračník sestupný — po levé straně dutiny břišní od sleziny do levé jámy kyčelní; colon sigmoideum esovitá klička — od konce colon descendens do středu malé pánve; rectum konečník — poslední úsek střeva v malé pánvi, 12 cm tlusty vyúsťuje otvorem zvaným anus řiť.

12 cm tlusty

Mezi úseky tračníku nacházíme typická ohbí: flexura coli dextra — pod játry jaterní ohbí — flexura hepaticamezi colon ascendens a transversum; flexura coli sinistra — pod slezinou slezinné ohbí — flexura lienalismezi colon transversum a descendens, výše než pravé ohbí; Taeniae coli jsou 3 bělavé podélné pruhy šířky 8—10 mm na povrchu tlustého střeva, jedná se o ztluštění podélné svaloviny, podle polohy na colon transversum rozlišujeme: taenia mesocolica — vzadu, v místě připojení na mesocolon transversum; taenia omentalis — vpředu nahoře, v místě přechodu a srůstu omentum majus; taenia libera — vpředu dole, volně přístupná.

Haustra coli jsou zevně vyklenutá místa na střevě, jsou projevem funkce svaloviny podélné 12 cm tlusty i příčné zaškrcující. Haustrací označujeme děj a okamžitý vzhled střeva. Na tlustém střevu dále nacházíme plicae semilunares poloměsíčité řasy a appendices epiploicae, což jsou výběžky serózního pobřišnicového povlaku tlustého střeva, vyplněny tukovým vazivem, nejasná funkce. Stavba stěny tlustého střeva Tvoří ji 4 vrstvy histologické preparáty : Sliznice tlustého střeva Sliznice tlustého střeva je bledá a nenese klky.

Je kryta jednovrstevným cylindrickým epitelem. Prostupují ji četné žlázy a dlouhé Lieberkühnovy krypty. 12 cm tlusty zde Panethovy Clenske clenske hry. Slizniční vazivo obsahuje folliculi lymphatici solitarii nejvíce ve slepém střevě.

V appendixu dochází k nahromadění lymfatické tkáně. Dobře vytvořena je lamina muscularis mucosae, která obsahuje podélné i cirkulární snopce.

Podslizniční vazivo Podslizniční vazivo tlustého střeva je řídké. Obsahuje cévní a nervovou pleteň. Zasahují do něj shluky lymfocytů uzlíky ze sliznice. Svalovina tlustého střeva Typická vnitřní cirkulární vrstva a 12 cm tlusty longitudinální vrstva. Longitudiální vrstva je velmi tenká, v taeniích je zahuštěná.

Tato nabídka již není aktivní.

Funkční sfinktery jsou místním nahromaděním cirkulárních snopců. Nachází se ve všech úsecích tlustého střeva. Seróza tlustého střeva Na povchu se nachází peritoneální povlak, který je stejný jako v tenkém střevě. Vytváří appendices epiploicae - povrchové výběžky. Caecum Caekum Tvoří vak v pravé jámě kyčelní, kaudálně od ileocaekálního vústění ileum ústí zleva. Délka je 6—8 cm, šířka činí 6—7,5 cm. Dozadu je opřeno o musculus iliacus a musculus psoas major.

Tlusté střevo

Od fascií svalů je caecum odděleno nástěnným peritoneempod kterým probíhá nervus cutaneus femoris lateralis. Ústí dovoluje průtok jen jedním směrem — z ilea do caeka.

  1. Ficus Longifolia, tlustý kmen, cm — akvaciris.cz
  2. Standardní tloušťky polystyrenu pro různé aplikace - akvaciris.cz
  3. Červený lihový fix tlustý Koh-i-noor - akvaciris.cz
  4. Kratky jako clen
  5. Manualni metody pro zvyseni clenu
  6. Velikost stredni clena
  7. Peněženka Tlustý | UPoint

Brání 12 cm tlusty refluxu obsahu. Appendix vermiformis Jedná se o slepý výběžek caeka. Délka appendixu je 5—10 cm. Peritoniální duplikatura, mesoappendix, která přichází k appendixu od kaudální strany mesenteria konce ilea, slouží jako závěs.

12 cm tlusty

Přes mesoappendix jde arteria appendicularis. Ostium appendicis vermiformis je místo, kde ústí appendix do caeka. Dle jiné klasifikace rozeznáváme: positio anterior — positio pelvina et ileocaecalis; positio posterior — positio retrocaecalis et subcaecalis. Při graviditě je appendix postupně vytlačován kraniálně. Ligamentum apendiculoovaricum je nekonstantní pobřišnicová řasa, táhnoucí se 12 cm tlusty appendixu při pánevní nebo subcaekální poloze k závěsu pravého vaječníkupřes okraj malé pánve.

Připisuje se jí význam při šíření chorobných procesů mezi oběma orgány, protože řasou jdou spojky mízních cév. Stěna appendixu Podobá se stěně tlustého střeva.

Peněženka Tlustý

Sliznice a podslizniční vazivo jsou prostoupeny lymfatickou tkání. Proto se často appendix označuje jako tzv. Svalovina vytváří souvislý plášť podélných snopců. Od appendixu vystupují na caekum tři taeniae.

Na povrchu je seróza, která povléká celý appendix. Colon 1 colon ascencens, 2 colon transversum, 3 colon descendens, 4 colon sigmoideum Pokračuje z 12 cm tlusty a obtáčí kličky tenkého střeva. Přechází do malé pánve v konečník. Colon ascendens Navazuje na caecum. Po pravé straně břišní dutiny míří kraniálně pod játra.

12 cm tlusty

Je dlouhý 12—16 cm, tzn. Přechod colon ascendens v colon transversum se nazývá flexura coli dextra a leží pod játry. Colon ascendens naléhá na: játra kraniálně, pravou ledvinu dorzálně, pars descendens duodeni mediálně a na žlučník ventromediálně. Může být spojena s játry pomocí ligamentum hepatocolicum nebo se žlučníkem pomocí ligamentum cystocolicum.

Naléhá na endoabdominální fascii kryje musculus iliacus, musculus quadratus lumborumaponeurózu musculus transversus abdominis a 12 cm tlusty pól pravé ledviny. Za ním šikmo procházejí nervus iliohypogastricus a nervus cutaneus femoris lateralis.

akvaciris.cz - Tlustý kožený obal na dokumenty - A5 WOSM 5

Colon transversum Colon transversum je dlouhé asi 50—60 cm. Je kaudálně prohnuté. Flexura coli sinistra je přechod colon transversum v colon descendens. Uloženo pod slezinou, výše než flexura coli dextra. Je ostřejší než flexura dextra a naléhá na dolní polovinu pravé ledviny. Stýká se s játry a žlučníkem kraniálně, žaludkem a slezinou kaudálně, kličkami tenkého střeva dorzálně, přední stěnou břišní ventrálně, duodenem a pankreatem dorzálně a s oběma ledvinami při flexurách.

Mesocolon transversum je závěs, vpravo kratší 3 cmvlevo delší 10 cm. Délka činí 22—30 cm. Sestupuje kaudálně při levém okraji břišní dutiny do levé jámy kyčelní — zde přechází v colon sigmoideum. Dorzálně se stýká se symetrickými útvary jako colon ascendens vpravo.

12 cm tlusty

Nemá mezocolon, srostlé se zadní stranou tělní. Colon sigmoideum Jde z levé jámy kyčelní před křížovou kost.

Penízovka širokolupenná

Na úrovni obratlů S2 a S3 přechází v konečník. Kříží za peritoneum parietale probíhající levou a. Celková délka je 30—40 cm.

V tlustém střevě se z chymu vstřebává voda a elektrolyty. Obsah tlustého střeva je formován ve stolici. Délka tlustého střeva činí 1,2—1,5 m a šiřka tlustého střeva činí zhruba 4—7,5 cm. Rozlišujeme následující oddíly tlustého střeva: caecum intestinum caecum, slepé střevo — nejširší část, uložena v pravé jámě kyčelní a ileocaekálním vústěním na levém boku slepého střeva, appendix vermiformis červovitý výběžek — připojen na slepě zakončený dolní konec céka; colon tračník — hlavní část tlustého střeva, která obsahuje: colon ascendens tračník vzestupný — od slepého střeva po pravé straně vzhůru pod játra ; colon transversum tračník příčný — zprava nalevo pod játry a žaludkem ke slezině ; colon descendens tračník sestupný — po levé straně dutiny břišní od sleziny do levé jámy kyčelní; colon sigmoideum esovitá klička — od konce colon descendens do středu malé pánve; rectum konečník — poslední úsek střeva v malé pánvi, navenek vyúsťuje otvorem zvaným anus řiť. Mezi úseky tračníku nacházíme 12 cm tlusty ohbí: flexura coli dextra — pod játry jaterní ohbí — flexura hepaticamezi colon ascendens a transversum; flexura coli sinistra — pod slezinou slezinné ohbí — flexura lienalismezi colon transversum a descendens, výše než pravé ohbí; Taeniae coli jsou 3 bělavé podélné pruhy šířky 8—10 mm na povrchu tlustého střeva, jedná se o ztluštění podélné svaloviny, podle polohy na colon transversum rozlišujeme: taenia mesocolica — vzadu, v místě připojení na mesocolon transversum; taenia omentalis — vpředu 12 cm tlusty, v místě přechodu a srůstu omentum majus; taenia libera — vpředu dole, volně přístupná.

Jedná se o nejužší oddíl tlustého střeva 3,7 cm. Recessus intersigmoideus je hlubší, kraniálně mířící vkleslina mezi peritoneum parietale a mezosigmoideem na hranici vzestupné a poslední sestupné části úponu mezosigmoidea.

Rectum Syntopie rekta s naplněnou ampulou a močovým měchýřem Podélný řez rektem Jedná se o poslední úsek tlustého střeva. Nachází se v malé pánvi. Je dlouhé 12—16 cm 12 cm tlusty šíroké asi 4 cm. Naplněné rectum je trojitě bočně zakřivené při pohledu předozadníma dvojitě esovitě zakřivené předozadně při pohledu ze strany. Boční zakřivení je dáno ostřejší vkleslinou na pravém boku rekta. Uprostřed jeho délky, v místě Kohlrauschovy řasy, při jejíž bazi je zesílená cirkulární svalovina, proti této vkleslině se rectum vyklenuje doleva, nad ní a pod ní doprava.

Předozadní dvojí zakřivení: flexura sacralis — v kraniálních třech čtvrtinách délky rekta rovnoběžně se zakřivením kosti křížové a kostře konvexitou dozadu ; flexura perinealis — na začátku poslední pětina až čtvrtina délky, ohýbá rectum při a pod hrotem kostrče dozadu k análnímu otvoru rectum vyklenuto konvexitou dopředu ; Rectum má dvě hlavní části: ampulla recti rectum v užším slova smyslu — kraniální část, délka 10—12 cm, v rozsahu flexura sacralis, perineální flexurou přechází do: canalis analis — délka 2,5—3,8 cm, užší, liší se podélnou 12 cm tlusty slizničních řas.

Sliznice rekta Má stejnou barvu a vzhled jako colon. Nacházíme na 12 cm tlusty typické slizniční řasy a další útvary. V ampulla recti nalezneme: plicae transversales recti — uprostřed délky ampuly, obvykle tři: horní a dolní řasa — vyvstává od levé stěny; Kohlrauschova řasa — prostřední, začíná od pravé stěny; linea anorectalis — hranice ampulární Fotografie z idealnich velikosti clenu rekta a análního kanálu, jde napříč rektem při hrotu kostrče.

V canalis analis nalezneme: columnae anales — podélné řasy, 6—10 ks po obvodu kanálu; sinus anales — vklesliny mezi dolními konci columnae anales; valvulae anales — slizniční řasy ve tvaru příčných obloučků, kaudálně zakončují sinus anales; zona haemorrhoidalis — pás sliznice ve výši columnae et sinus anales, 12 cm tlusty plexus venosus rectalis a m.

Podslizniční vazivo rekta Podslizniční vazivo je vysoké a řídké.

12 cm tlusty

Sliznice se může svou vahou a s pohybem obsahu posouvat kaudálně až vyhřezne z řitního otvoru - prolaps sliznice. Svalovina rekta Zevní podélná vrstva je souvislá a tvoří tzv. Do pláště se rozšířily a zesílily všechny tři taenie. Cirkulární vrstva hladké 12 cm tlusty je zesílena v horních třech čtvrtinách análního kanálu, v rozsahu zona haemorrhoidalis, valvulae anales, pecten analis. Tvoří zde musculus sphincter ani internus, který končí těsně nad linea anocutanea.

Ke 12 cm tlusty rekta se od hráze přikládá musculus sphincter ani externus, který je tvořen příčně pruhovanou Zvyseni clenskych cerpadel Hodnoceni. Povrchová vrstva rekta Peritoneum obaluje rektum na přechodu z esovité kličky. Někdy tvoří i krátké mesorectum. Dále se rektum zanořuje pod peritoneum malé pánve.

Spojení peritonea se stěnou rekta sahá nejkaudálněji na přední straně rekta — u ženy do výše Kohlrauschovy řasy, u muže o něco výše.

Odtud peritoneum přechází u muže na vesica urinaria, u ženy na uterus. Vznikají tak hlubší prohbí peritonea: excavatio rectovesivalis — u muže; excavatio rectouterina — u ženy hlubší ; recessus pararectales 12 cm tlusty mírné vklesliny nástěnného peritonea po stranách rekta.

Od zanoření pod peritoneum je povrch rekta pokryt vazivovou adventicií fascia recti. Pod a v úrovni diaphargma pelvis se rektum stýká: vzadu — s vazivem před kostrčí a pod hrotem kostrče, 12 cm tlusty místě ligamentum anococcygeum; vpředu — se svaly hráze, před rektem — mezi ním a vaginou — u ženy perineální klín; po stranách musculus sphincter ani externus — tukem vyplněné jámy — fossa ischiorectalis dextra et sinistra.

Anus — řitní otvor Jedná se o zevní ukončení canalis analis.